آموزش تئاتر رنج سنی زیر چهارده سال

آموزش تئاتر رنج سنی زیر چهارده سال
قیمت : ,100,000 تومان


رفع نقایص تکلم

تقویت رفتار

پرورش استعداد در زمینه ی هنر نمایش

تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور