کارگاه بازیگری ایده تا اجرا

کارگاه بازیگری ایده تا اجرا
قیمت : ,100,000 تومان


اصول بازیگری

دست یابی به کاراکتر

شناخت صحنه

تربیت  حس

تمرینات بیان

بازیگرفتن از هنرجویان در حد ارائه به تماشاگر

تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور