سیم پیچی فرشید
مالک : فرشید تهمک

نوع کسب : صنعت سیم پیچی و الکترو موتور

تلفن : 09178170943


آدرس : خیابان شمس بین کوچه ۱۰ و ۱۲

محصولات
تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور