پارس تجهیز
مالک : سید مجید حسینی

نوع کسب : صنعت لوازم صنعتی

تلفن : 09175844454


آدرس : شیراز حد فاصل چهارراه سینما سعدی و سه راه برق مجتمع کاویان

محصولات
تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور