تولیدی بستنی و پالوده سنتی
مالک : عبدالرضا مختاری

نوع کسب : خدمات فروشگاهی بستنی فروشی

تلفن : ۰۹۱۷۱۱۲۸۲۵۷


آدرس : بلوار رحمت حد فاصل کوزه گری و سه راه دارالرحمه نبش کوچه ۵

محصولات
تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور